Kalendarz

Dyskusja publiczna nt. MPZP – sołectwo Większyce

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwie Większyce odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś, w pokoju nr 4, o godz. 1100.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Gminy TUTAJ.

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

 

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych
odbędzie się w dniu 24 lutego 2020,
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

 

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;

2. Dostępność i jakość komunikacji publicznej

3. Omówienie projektów uchwał na XVI Sesję Rady Gminy;

4. Sprawy bieżące;

5. Zakończenie.

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Omówienie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
3. Omówienie planów pracy Komisji na 2020 rok:
a) Finansowo-Gospodarczej
b) Społeczno-Oświatowej
c) Skarg, Wniosków i Petycji
4. Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy;
5. Sprawy bieżące;
6. Zakończenie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/985d015d-3548-4


Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content