Organizacje pozarządowe

LPWskaźnik Osiągnięty poziom Uwagi
1Liczba organizacji i podmiotów współpracujących z gminą 19Stowarzyszenia-5
OSP- 7
Stowarzyszenia sportowe- 7
2Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3Liczba złożonych ofert 7W ramach otwartych konkursów ofert- 7
4Liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych 7Umowy realizowane w ciągu roku 2014
5Wysokość przyznanych dotacji 42.000,00
34.000,00
15.500,00
5.500,00
10.500,00
24.000,00
18.500,00
Razem: 150.000,00
LKS Śląsk Reńska Wieś
LKS PoRaWie Większyce
LZS Inter Mechnica
LZS Gierałtowice
LZS Pokrzywnica
LZS NAPRZÓD Długomiłowice
LZS DFK Łężce

6 41.000,00
34.000,00
15.500,00
5.500,00
10.499,20
23.253,74
18.000,00
Razem: 147.752,94

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content