Organizacje pozarządowe

Na terenie gminy działa wiele organizacji pozarządowych, w różnych obszarach działalności pożytku publicznego.

W obszarze działalności związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciw pożarową działa 8 ochotniczych straży pożarnych: OSP Reńska Wieś, OSP Długomiłowice, OSP Gierałtowice, OSP Łężce, OSP Pokrzywnica, OSP Większyce, OSP Poborszów, OSP Mechnica-Kamionka. Dwie z nich (Mechnica-Kamionka, Większyce) działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W obszarze kultury fizycznej i sportu działają następujące kluby sportowe: LZS Gierałtowice, LZS DFK Łężce, LZS Pokrzywnica, LZS INTER Mechnica, LKS Śląsk Reńska Wieś, LKS PoRaWie Większyce, a także klub jeździecki Piaff Equestrian Reńska Wieś.

Aktywną działalność prowadzi, poprzez swoje osiem kół lokalnych (DFK) Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, czy Caritas Diecezji Opolskiej (poprzez parafialne koła Caritas).

Ponadto działa kilkanaście innych organizacji pozarządowych, m.in. związanych z rozwojem lokalnym.

Gmina corocznie przeznacza środki dotacyjne na wsparcie działalności organizacji w trzech obszarach:
– kultury fizycznej,
– opieki nad osobami starszymi,
– wspieranie działalności mniejszości narodowych.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content