Kącik przedsiębiorcy

Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa


Tereny inwestycyjne w Pociękarbiu


Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonujacym inwestycji na terenie Gminy


Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonującym inwestycji na terenie Gminy Reńska Wieś został przyjęty przez Radę Gminy Reńska Wieś uchwałą Nr XVI/101/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w dniu 13 lutego 2008 r.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content