Kącik przedsiębiorcy

Bezzwrotne granty unijne dla samozatrudnionych, mikro i małych firm z województwa opolskiego w wysokości od ponad 23,5 tys. zł do ponad 164,7 tys. zł. Wsparcie to przeznaczone jest dla firm, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19  i w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Grant przyznawany jest jednorazowo.

Więcej informacji TUTAJ.

————————————————————————————————————————————

Informacje dotyczące ułatwień podatkowych i czynszowych wprowadzonych przez władze gminy Reńska Wieś, w związku z epidemią COVID-19, można znaleźć TUTAJ.

Informacje dotyczące rządowej pomocy dla pracodawców i pracowników, w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” można znaleźć TUTAJ.

————————————————————————————————————————————-


———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa


Tereny inwestycyjne w Pociękarbiu


Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonujacym inwestycji na terenie Gminy


Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonującym inwestycji na terenie Gminy Reńska Wieś został przyjęty przez Radę Gminy Reńska Wieś uchwałą Nr XVI/101/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w dniu 13 lutego 2008 r.


Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content