Uwaga – kontrole ZUK

Zabrania się (…) wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej – Art. 9, ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020 poz. 2028)

Za złamanie tego zakazu grozi kara grzywny do 10.000 zł (art. 28 ww. ustawy)

Ostatnie opady deszczu pokazały po raz kolejny, że mamy problem z nielegalnym odprowadzaniem wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej. Monitoring pracy pomp na przepompowniach ścieków
w niektórych miejscowościach wskazywał na znaczne dopływy wód deszczowych w czasie opadów. Oczywiście w czasie deszczu pewne ilości wody deszczowej przedostają się do kanalizacji sanitarnej poprzez np. włazy do studzienek. Ale ilość ta nie pokrywa się ze wskazaniami z przepompowni i skalą zjawiska.

Dlatego by wyeliminować ten nielegalny proceder, który naraża na straty Zakład Usług Komunalnych, gminę a w konsekwencji wszystkich mieszkańców płacących za ścieki i wodę, przeprowadzane będą przez ZUK kontrole sposobu odprowadzania wód deszczowych w wytypowanych miejscowościach.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content