Aktualności

Ogłoszenia o przetargu – POKRZYWNICA

Pokrzywnica – działka nr 1229

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza TRZECI przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś – pobierz ogłoszenie

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 09.00

Pokrzywnica – działka nr 826/2

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłasza DRUGI przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś ogłoszenie o przetargu

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.

Dokument należy złożyć do dnia 20 października 2020 r. do godz. 10.00
w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi przy ul. Pawłowickiej 1
w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 października 2020 r.”

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 77 405 32 18
e-mail.: budownictwo@renskawies.pl

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content