Plener fotograficzny w Gminie Reńska Wieś

Wszystkich MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII PLENEROWEJ
zapraszamy na Polsko Czeski plener fotograficzny w ramach projektu
„Folkowe krajobrazy pogranicza – na scenie i w obiektywie”
współfinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów
w Euroregionie Pradziad z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW TRWA DO 09 lipca 2021 roku

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin uczestnictwa
do pobrania na stronie www.renskawies.pl/fundusze-ue lub poniżej.


Więcej informacji tel. 77 405 3211 lub 77 405 32 19
E:Mail: rada@renskawies.pl

from to
Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content