Fundusze UE


Wizyta delegacji z udziałem Jana Domka zastępcy wójta Gminy Reńska Wieś w Moguncji, Meinz, Kaiserlauten.
Galeria zdjęć

WIZYTA DELEGACJI DFK POBORSZÓW – GMINA REŃSKA WIES, W PARTNERSKICH GMINACH : SZENDEHELY ORAZ NOGRAD NA WĘGRZECH   W DNIACH 17-19. 02. 2023 r.
W programie min. wizyta w przedszkolu , spotkanie z Wójtem Szendehely- Altsach Ignacem, Wójtem Nogradu- Richardem Varga, udział w akademii w szkole podstawowej w Nogradzie. Celem wizyty było określenie dalszych planów współpracy pomiędzy mniejszościami niemieckimi z Poborszowa oraz Szendehely oraz współpraca pomiędzy jednostkami OSP Poborszów – Nograd. Omówiony został również projekt złożony przez Gminę Nograd do Fundacji im. Wacława Felczaka  w Budapeszcie – na wsparcie węgiersko – polskich  inicjatyw  gmin : Nograd , Szendehely oraz Reńskiej Wsi.


Dostępny samorząd


GMINA REŃSKA WIEŚ realizuje przedsięwzięcie grantowe „DOSTĘPNY SAMORZĄD – GRANTY”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Reńskiej Wsi dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami określonymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wartość grantu: 62.020,00 PLN


WIZYTA DELEGACJI GMINY REŃSKA WIEŚ W WĘGIERSKIEJ GMINIE PARTNERSKIEJ NOGRAD


  1. WIZYTA DELEGACJI GMINY REŃSKA WIEŚ W WĘGIERSKIEJ GMINIE PARTNERSKIEJ NOGRAD –W DNIACH 23-25.09.2022R – ŚWIĘTO WINOBRANIA
  2. ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA W MIEJSCOWOŚCI NOGRAD
  3. UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 15-LECIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRAŻAMI POŻARNYMI :NOGRAD- OSP POBORSZÓW. PRZEKAZANIE PREZENTU DRUCHOM Z NOGRADU Z W/W OKAZJI – POMPA PŁYWAJĄCA

—————————————————————————————————————————————————————

Rekrutacja uczestników PLENERU FOTOGRAFICZNEGO w ramach projektu „Folkowe krajobrazy pogranicza – na scenie i w obiektywie”, współfinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziadz Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

—————————————————————————————————————————————————————

Projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy UE w 2020 roku:

Projekty realizowane z wykorzystaniem funduszy UE w 2019 roku:

Partnerzy:

Program EUROPA DLA OBYWATELI

Galeria zdjęć projektu EUROPA DLA OBYWATELI:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content