Władze gminy

Wójt gminy


Wójt Gminy Reńska Wieś  – Tomasz Hubert Kandziora
urodzony 21 grudnia 1979r


Wykształcenie wyższe – magister politologii.


Ukończone studia podyplomowe:
– Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi
– Marketing i PR
– Administracja Publiczna i Zarządzanie.
W latach 2014-18 radny powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Telefon: +48 518 070 060 
Adres E-mail:
wojt@renskawies.pl

Zastępca wójta gminy Reńska Wieś: Jan Domek
Telefon: 77 405 32 14
E-mail: domek@renskawies.pl
Zakres zadań: oświata, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z gminami partnerskimi, sport, polityka zdrowotna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

RADA GMINY REŃSKA WIEŚ
VIII kadencji 2018-2023


Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00.

Dane kontaktowe


Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content