Władze gminy

Wójt gminy


Wójt Gminy Reńska Wieś  – Tomasz Hubert Kandziora

Wykształcenie wyższe – magister politologii.


Ukończone studia podyplomowe:
– Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
– Marketing i PR,
– Administracja Publiczna i Zarządzanie,
– Master Business Administration (MBA).
W latach 2014-18 radny powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Od 2018 wójt gminy Reńska Wieś.

Telefon: +48 77 405 32 11
E-mail:
wojt@renskawies.pl

Sekretarz i z-ca wójta gminy Reńska Wieś: Joanna Jaroszewska
Telefon: 77 405 32 13
E-mail: sekretarz@renskawies.pl
Zakres zadań: organizacja i praca urzędu gminy, sprawy personalne, koncesje na sprzedaż alkoholu, zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, koordynator ds. dostępności, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skarbnik gminy Reńska Wieś: Urszula Wycisk
Telefon: 77 405 32 22
E-mail: skarbnik@renskawies.pl
Zakres zadań: finanse i budżet gminy, sprawy płacowe, księgowość budżetowa i oświatowa.

RADA GMINY REŃSKA WIEŚ
IX kadencji 2024-2029


Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy w każdy poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00.

Dane kontaktowe


Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content