Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
Anna Marek – inspektor ds. księgowości podatkowej
II-ie półpiętro, pokój nr 17-18
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon:  77 77 405 32 21

Wniosek o wykreślenie hipoteki


Wymagane dokumenty:

  • Podanie o wydanie wniosku.

Opłaty: bez opłat.

Termin odbioru dokumentów: niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 

Uwaga: Odbiór dokumentu: osobiście w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi pokój nr 17. 

Podstawa prawna:  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124 poz. 1361 z późn.zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Zaświadczenie o zaleganiu / nie zaleganiu w podatkach


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek skierowany do Wójta Gminy o wydanie zaświadczenia zawierający NIP lub Nr Pesel

OPŁATY: Opłata wnoszona do kasy Urzędu w wysokości 21- zł. lub na konto Urzędu Gminy Reńska Wieś nr 02 8882 1032 2001 0010 0146 0001 CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : Do 7 dni.

Odbiór zaświadczenia:

  • osobisty lub osoba upoważniona
  • wysyłka pod wskazany przez klienta adres.

TRYB ODWOŁAWCZY: Skarga pisemna lub ustna do Wójta Gminy w Reńskiej Wsi. 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./  

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content