Sezon kąpielowy na akwenie Dębowa

Od 22 czerwca formalnie Gmina Reńska Wieś uruchomiła dwa kąpieliska, „Stodoła” i „Centralne”, nad akwenem Dębowa. Kontrola Sanepidu, oraz badanie jakości wody dały wynik pozytywny (wynik dostępny TUTAJ).

Jakiś czas temu zostały już zamontowane przenośne toalety, a także dopiaszczono plaże.
Przypominamy też, że WOPR zamontował monitoring na kąpielisku „Centralne”, zaś PZW w kluczowych miejscach wokół akwenu.
Gmina Reńska Wieś ponadto sfinansuje dodatkowe służby Policji, która wzmocni patrole nad akwenem, by poprawić stan bezpieczeństwa.

Kąpieliska czynne będą codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:oo – 18:oo, w soboty, niedziele i święta w godzinach 10:oo – 19:oo.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa WOPR o/Kędzierzyn-Koźle (biuro na stanicy WOPR Dębowa czynne codziennie w godz.11.00 – 16.00. Tel.503 190 772, Telefon alarmowy 112 lub 601100100).

Apelujemy by bezwzględnie przestrzegać poleceń Ratowników, oraz regulaminy kąpielisk udostępnione na tablicach. Prosimy też o korzystanie z koszy na śmieci, a w przypadku ich zapełnienia, o zabranie odpadów ze sobą i niezostawianie ich wokół koszy czy na samym kąpielisku.

Prosimy też by osoby zmotoryzowane parkowały samochody w miejscach do tego przeznaczonych, nie utrudniając przejazdu innym użytkownikom – na parkingach przy kąpielisku „Stodoła”, czy na terenach między barem Hula-Gula i Parkiem Linowym. Niedopuszczalne jest:

  • parkowanie samochodów wzdłuż drogi powiatowej – ul. Spacerowej, szczególnie po jej obu stronach, co uniemożliwia swobodny ruch pojazdów na tej drodze,
  • wjeżdżanie samochodami w głąb lasu przy kąpielisku „Centralnym”.

Niewłaściwe parkowanie, czy pozostawienie samochodu w miejscu do tego nie przeznaczonym, będzie skutkowało interwencją policji, gdyż zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego i utrudnia ewentualną interwencję służb ratunkowych.

Kąpieliska funkcjonują dzięki porozumieniu Gminy Reńska Wieś z Gminą Kędzierzyn-Koźle, oraz dzięki środkom finansowym tych dwóch samorządów (ok. 60.000-70.000 zł Gmina Reńska Wieś i 20.000 zł Miasto Kędzierzyn-Koźle). Uszanujmy to i postarajmy się, by wypoczynek był bezpieczny, a nasze otoczenie w czasie i po wypoczynku było czyste.

Informacje dotyczące kąpielisk śledzić można SERWISIE KĄPIELISKOWYM.

from to
ical Google outlook Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content