Stanowisko ds. ogólnych (Sekretariat)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy w Reńskiej Wsi- Stanowisko ds. Ogólnych
I-sze półpiętro
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon 77 405 32 11
E-mail: ug@renskawies.pl


Poświadczenie własnoręczności podpisu 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie /formularz do pobrania/
  • Dowód osobisty do wglądu.

Opłata skarbowa: Poświadczenie własnoręczności podpisów – od każdego podpisu 9 zł. 

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo złożenia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 

Podstawa prawna: Ustawa z 9 września 2000r. opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 kwietnia 1991r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki ( Dz.U. Nr 33poz.148).


Poświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty:

  • Podanie. /Formularz do pobrania/,
  • Oświadczenie. /Formularz do pobrania./,
  • Dowód osobisty do wglądu.

Opłata skarbowa: – za poświadczenie 17,00 zł.

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo wniesienia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592), Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.), Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


Potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem

Wymagane dokumenty:

  • Oryginał dokumentu.

Opłata skarbowa: potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy: Petent ma prawo złożenia skargi pisemnej lub ustnej do Wójta Gminy.
Podstawa prawna: Ustawa z 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content