Stanowisko ds. Wymiaru Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Reńskiej Wsi  – Ewidencja Działalności Gospodarczej
II-ie półpiętro, pokoje 17-18
Godziny pracy: 
poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek-czwartek: 7.15 – 15.15, piątek: 7.15 – 14.15
Telefon: 77 405 32 23


Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej  

Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zintegrowany wniosek składa się celem:

  • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • zgłoszenia informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Wzór wniosku określony w rozporządzeniu Rady Ministrów, będącym aktem wykonawczym do ustawy Prawo działalności gospodarczej, zamieszczony został poniżej.

Formularz należy wydrukować, wypełnić i podpisać (odręcznie), następnie dostarczyć do urzędu. Część CEIDG-1 należy wydrukować obustronnie.

OPŁATY : Zintegrowany wniosek nie podlega opłacie

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

PODSTAWA  PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U.Nr 173, poz. 1807/

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej / Dz.U.Nr 173, pooz.1808

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content