Informacja o Urzędzie Gminy Reńska Wieś w tekście odczytywalnym maszynowo

Podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Urząd Gminy Reńska Wieś znajduje się przy ul. Pawłowickiej 1 w Reńskiej Wsi.

Urząd jest otwarty w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.15 do 15.15, a w piątek od 7.15 do 14.15.

Więcej informacji o urzędzie i gminie znajdziesz na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej.

Czym zajmuje się Urząd?

 1. wymianą lub wyrabianiem dowodu osobistego,
 2. określaniem wysokości podatków,
 3. planowaniem przestrzennym,
 4. zadaniami związanymi z utrzymaniem oświaty ( szkoły, przedszkola),
 5. współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 6. ochroną zdrowia,
 7. organizacją wyborów,
 8. ochroną zabytków.

Dostępność informacji i komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy

W urzędzie są trzy pętle indukcyjne: dwie stacjonarne: na stanowisku ewidencji ludności, w punkcie obsługi mieszkańca oraz jedna przenośna. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się  za pośrednictwem pisma złożonego bezpośrednio w urzędzie lub wysłanego pocztą na skrzynkę : mailową lub ePUAP. Osoby ze szczególnymi potrzebami są obsługiwane poza kolejnością. Pracownicy urzędu dbają o twoją dyskrecję oraz wygodę. Możesz załatwić w urzędzie sprawę z pomocą pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każdy kto skończył 18 lat.

Dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

Urząd wyposażony jest w znacznik Totupoint. W urzędzie nie ma windy. Urząd ma 2 piętra. Wszystkie sprawy można załatwić w punkcie obsługi mieszkańca na parterze budynku. Na zewnątrz jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do urzędu można wejść z psem przewodnikiem.

Kontakt z urzędem Gminy Reńska Wieś

 • tel.: 77 40 53 211,
 • e-mail : ug@renskawies.pl,
 • ePUAP : UG_Renska_Wies/SkrytkaESP/.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content