Wsparcie dla inwestora

Gmina Reńska Wieś oferuje wsparcie w kontakcie z instytucjami odpowiedzialnymi za proces inwestycyjny na różnych jego etapach i w różnych zakresach,  w tym:

  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (środki UE, szkolenia pracowników, zakupy grupowe prądu, raporty płacowe itp.)
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
  • Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu (kwestie związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, etc.)
  • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (pracownicy, kształcenie, dofinansowanie miejsc pracy)
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gliwicach
  • Szkolnictwo techniczne i zawodowe w Kędzierzynie-Koźlu, itd.

Możliwe zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych podmiotów,

Budowa infrastruktury technicznej typu woda, kanalizacja, projekty budowy wjazdów na teren, itp. realizujemy bez zbędnej zwłoki, zgodnie z potrzebami inwestora.

Oferujemy wsparcie przy zatrudnieniu i promocji nowych naborów pracowników.

Gmina jest otwarta na nowe inwestycje i zaprasza do podjęcia rozmów w zakresie niezbędnych elementów procesu inwestycyjnego.

Gmina zapewnia opiekę poinwestycyjną  dla firm.

Gmina organizuje regularne spotkania networkingowe i doradcze dla przedsiębiorców.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content