Pilnujmy lepiej psy

Pojawiły się ostatnim czasem doniesienia o przypadkach napotkania wałęsających się psów, oraz przypadkach kłusownictwa psów na dziką zwierzynę. Przypominamy, że na właścicielach psów ciąży obowiązek należytej nad nimi opieki, oraz odpowiedzialność za szkody przez nie poczynione.

Nienależyta opieka czy niewłaściwe zabezpieczenie posesji może skończyć się tragicznie nie tylko dla dzikiej zwierzyny, psa który uciekł, ale także dla zdrowia i życia ludzi.
Raz jeszcze apelujemy o większą odpowiedzialność za swoje zwierzęta, nim dojdzie do tragedii.

Wszelkie dostrzeżone przypadki kłusujących psów można zgłaszać pod telefon alarmowy 112, bezpośrednio policji, lub do Urzędu Gminy w godzinach jego pracy (tel. 77 405 32 27).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content