Konsultacje ws. koncepcji przebudowy ul. Kozielskiej i Pawłowickiej w Reńskiej Wsi

W dniach 14-20.01.2021 trwać będą konsultacje z mieszkańcami sołectwa Reńska Wieś ws. koncepcji przebudowy drogi gminnej w Reńskiej Wsi – ul. Kozielskiej i ul. Pawłowickiej.

Forma konsultacji:

– pisemne składanie opinii, propozycji oraz uwag na określonym formularzu (do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca oraz na stronie www.renskawies.pl w zakładce „Ważne Komunikaty”)  i  złożenie  ich w godzinach pracy Urzędu Gminy Reńska Wieś do skrzynki podawczej przed tym Urzędem, lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca w okresie od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 20 stycznia  2021 r. włącznie;

– drogą elektroniczną w okresie od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia 20 stycznia 2021 r. włącznie  składając opinie, propozycje oraz uwagi na pobranym formularzu przesyłając go na adres: sekretariat@renskawies.pl.

Koncepcja przebudowy drogi gminnej – ul. Kozielskiej i ul. Pawłowickiej dostępna jest:
– do wglądu na stronie www.renskawies.pl w zakładce „Komunikaty”;
– w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu;
– sołtysa sołectwa Reńska Wieś Jerzego Kowalskiego, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 506 957 180.

Wszelkich informacji w zakresie koncepcji przebudowy drogi udziela wójt Tomasz H. Kandziora.

from to
Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content