Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Reńska Wieś ogłosił otwarty konkurs ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content