Garść danych demograficznych podsumowujących rok 2020

Rok 2020 za nami, warto więc sięgnąć do statystyk demograficznych dających nam obraz ludnościowy naszej gminy. Na koniec 2020 roku jest nas w gminie 8177 mieszkańców, w tym 8013 zameldowanych na pobyt stały.

W roku 2020 urodziło się w gminie 74 dzieci – 34 chłopców i 40 dziewczynek. Najwięcej w Reńskiej Wsi (16), Mechnicy (12) i Długomiłowicach (10). W ogóle nie odnotowano urodzeń w Bytkowie i Kamionce.
Do najpopularniejszych imion należą: Julia, Hanna, Anna, Kacper, Szymon, Jakub. Wśród „nowości” odnotowaliśmy takie imiona jak Mia i Nico.

Odnotowano też 29 „transkrypcji”, czyli urodzeń dzieci poza gminą dla których wystąpiono u nas o dowód osobisty i PESEL.

Nasi mieszkańcy zawarli 61 małżeństw, z czego 28 cywilnych, 24 konkordatowe, a 9 poza terenem naszej gminy.

Niestety w ubiegłym roku zmarła rekordowa liczba 135 naszych mieszkańców, z czego aż 61 poza gminą. Główne powody zgonów to niewydolność oddechowo-naczyniowa, wyniszczenie onkologiczne czy choroby układu naczyniowo-sercowego. Zgony spowodowane COVID-19 nie stanowiły znacznego odsetka zmarłych mieszkańców gminy.

W roku 2020 na terenie gminy na pobyt stały zameldowało się 225 osób, a na czasowy 142. W tym samym roku z pobytu czasowego wymeldowało się 151 osób, a z pobytu stałego 148 osób, w tym 110 osób poza gminę, a 38 przemeldowało się wewnątrz gminy. Spośród 110 osób, które wymeldowały się poza gminę dużą część stanowią nasi mieszkańcy pracujący zagranicą, którzy ten krok uzasadniają powodami podatkowymi.
W przypadku zameldowań i wymeldowań na pobyt czasowy znaczną część stanowią pracownicy z Ukrainy.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content