Kalendarz

Koncert dla Wiktorii

Wszystkich z pewnością poruszyła historia małej Wiktorii, podopiecznej państwa Joanny i Gerarda Wilczków, z Reńskiej Wsi. Wciąż trwają akcje, które pozwalają zebrać środki na jej leczenie. Jedną z nich jest sobotni koncert w Reńskiej Wsi, na który również zapraszamy!

Dyskusja publiczna nt. MPZP – sołectwo Większyce

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś, obejmującego obszar położony w sołectwie Większyce odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś, w pokoju nr 4, o godz. 1100.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Gminy TUTAJ.

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych

 

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych
odbędzie się w dniu 24 lutego 2020,
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Reńska Wieś

 

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności;

2. Dostępność i jakość komunikacji publicznej

3. Omówienie projektów uchwał na XVI Sesję Rady Gminy;

4. Sprawy bieżące;

5. Zakończenie.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content