Zbliża się sezon grzewczy – przypomnienie o obowiązkach właścicieli nieruchomości

Sezon grzewczy zbliża się, warto więc zadbać o swoje bezpieczeństwo i sprawdzić aktualność przeglądów kominiarskich i wyczyścić przewody kominowe i wentylacyjne. Obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości to m.in:

 • Raz na cztery lata powinny odbyć się kontrole okresowe kotłów opalanych gazem oraz kotłów opalanych paliwem nieodnawialnym ciekłym lub stałym o mocy od 20 do 100 kW (w przypadku kotłów powyżej 100 kW raz na dwa lata).
 • Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych minimum raz w roku.
 • W domach jednorodzinnych raz w roku powinny być skontrolowane wszystkie przewody – wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
 • Właściciel domu jednorodzinnego powinien również co trzy miesiące zadbać o czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych, jeśli ogrzewa swój dom paliwem stałym i co pół roku, jeśli do ogrzewania wykorzystuje paliwo płynne lub gaz.
 • Raz na 5 lat weryfikacja instalacji elektrycznej i odgromowej.

Ma to olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa, ale również dla spraw ubezpieczeniowych, w przypadku ewentualnych zdarzeń objętych ubezpieczeniem (pożar).

Jednocześnie informujemy, że „rejonizacja” czy „obchody kominiarskie” nie obowiązują, a każdy z kominiarzy działa na zasadach wolnorynkowych, docierając do klientów-mieszkańców na własną rękę. Zatem to na samych właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zadbania, by przegląd/czyszczenie przewodów odbyło się we właściwym terminie. W naszym powiecie operują m.in. ci kominiarze:

 • Grzegorz Szlachin – tel.: 502-463-403
 • Janusz Majewski – tel.: 600-597-997, e-mail : kominiarzjm@interia.pl
 • Arkadiusz Tylka – tel.: 601-828-539, e-mail :arektyl@wp.pl
 • Krystian Motyka – 601-523-416, e-mail : krystian.motyka5@gmail.com

Pełną listę kominiarzy – członków Korporacji Kominiarzy Polskich znajdziecie Państwo TUTAJ.

Pamiętajmy również, że:

 • za stan chodnika przylegającego do posesji (zamiatanie liści, odśnieżanie, posypywanie, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu) odpowiada właściciel posesji wzdłuż której biegnie chodnik,
 • zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji,
 • rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego,
 • do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt, w uzgodnieniu (jeśli jest to konieczne) z Urzędem Gminy. Co do zasady wody opadowe i gruntowe z posesji powinny zostać zagospodarowane na samej posesji (np. poprzez zbiornik podziemny, oczka wodne, studnie chłonne, drenaże, etc.).

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content