Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie „wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Zarządzenie 18/2020 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (pobierz)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content