Otwarty konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie 122/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.(pobierz)

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim zwłaszca wśród dzieci i młodzieży

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content