Wydłużamy nabór uzupełniający na ławnika sądowego

Wydłużamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu do 01 marca 2024 roku 

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
 z 2023r. poz. 217 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022r. poz. 2155)
oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, ogłaszamy nabór uzupełniający na 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie Koźlu. 

Wydłużony termin zgłaszania kandydatów – do 01 marca 2024r.

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content