X Otwarty Wielkanocny Turniej Szachowy

Już 16 marca, od g. 9:00, rozegrany zostanie w GOK Reńska Wieś X Otwarty Wielkanocny Turniej Szachowy.

Do turnieju można zgłaszać się drogą mailową lub telefoniczną: e-mail: ug@renskawies.pl,  tel. 77/405 32 11.
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, przynależność klubową, ranking, kategorię szachową, oraz datę urodzenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do 14.03. 2024 r.
Ze względów organizacyjnych, w dniu rozpoczęcia rozgrywek zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Aktualności Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content