Gmina Reńska Wieś na szczycie rankingu

W prestiżowym Ranking Samorządów dziennika Rzeczpospolita za 2022 rok Gmina Reńska Wieś zajęła 40. miejsce wśród (ponad 1500) gmin wiejskich w kraju (rok temu 57.) – oraz najwyższą pozycje (drugi rok z rzędu) w całym Województwie Opolskim wśród tego typu gmin.Sam ranking zbudowany jest na ok. 50 wskaźnikach określających trwałość ekonomiczno-finansową, trwałość społeczną, trwałość środowiskową oraz jakość zarządzania. Bardzo nam miło, a wynik motywuje do jeszcze intensywniejszej pracy

Link do rankingu TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content