Wnioski o „dodatki opałowe” tylko do 30.11

Przypominamy, że 30 listopada mija termin składania wniosków o tzw. „dodatek węglowy”, oraz o dodatek na inne paliwa grzewcze (pellet i inne rodzaje biomasy, olej opałowy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG).

Na chwilę obecną na ponad 2000 złożonych wniosków o „dodatek węglowy” wypłaconych zostało 1302 dodatków (ponad 250 zostało zostawionych bez rozpoznania, lub otrzymało odmowę). Nie wypłacenie ok. ¼ zaakceptowanych wniosków związane jest z nieotrzymaniem do dnia dzisiejszego środków z budżetu państwa na ten cel. Spodziewamy się jednak, że w najbliższym czasie gmina otrzyma zapotrzebowane środki, by wypłacić pozostałe „dodatki węglowe”.

Wciąż też osoby, których wnioski zostały wcześniej zostawione bez rozpoznania lub rozpatrzone odmownie, mogę dowiedzieć się w GOPS o możliwości ponownego złożenia wniosku, w związku z nowelizacją ustawy i zmianą niektórych kryteriów. Więcej informacji pod numerem tel. 77 405 32 04.

Środki na dodatki dotyczące pozostałych paliw grzewczych są wypłacane na bieżąco, gdyż pochodzą z innej puli otrzymanych środków.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content