W sobotę MPSZOK w Reńskiej Wsi

W sobotę 10 września na ul. Kolejowej w Reńskiej Wsi działać będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony przez „Czysty Region”. Punkt będzie czynny w godzinach 8-16 i chcąc z niego skorzystać należy okazać aktualny dowód opłaty za odpady.

Oddać można:

  • opony samochodowe o średnicy do 56 cm (22 cale) i opony jednośladów – max 4 szt. na mieszkańca/rok,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV itp.),
  • tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, bioodpady, leki, igły i strzykawki, chemikalia, baterie i akumulatory,
  • gabaryty,
  • posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe tj. gruz, beton, płyty karton-gips, ceramika sanitarna, kafelki (300 kg na mieszkańca/rok),
  • odpady niebezpieczne i ich opakowania, popiół.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego, części samochodowych.

SKŁADOWANIE ODPADÓW PRZY MPSZOK POZA WYZNACZONYM TERMINEM GROZI KARĄ GRZYWNY.

Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content