Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – spotkanie informacyjne dla stowarzyszeń (w tym OSP, LZS)

Stowarzyszenie ,,Euro-Country”
serdecznie zaprasza
25 października o godzinie 10:00
na spotkanie informacyjne dotyczące
zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2021r.
o godzinie 10:00 w sali ślubów w ZAMKU.

Do tej pory obowiązkowi wpisu do Rejestru podlegały wyłącznie spółki, zatem dotyczył on wyłącznie tych nielicznych organizacji, które były właścicielami spółek.

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmie (prawie) wszystkie organizacje pozarządowe, do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie.

Nowe obowiązki wejdą w życie 31 października 2021 roku. Organizacje będą musiały jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content