Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

w do 3.11.2021 r. przedłużony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych, wyznaczone zostały następujące podobszary rewitalizacji: Dębowa, Długomiłowice, Naczysławki, Reńska Wieś, na których zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społecznych i przestrzennych w gminie Reńska Wieś. Mapy wyznaczonych obszarów dostępne są tutaj.

Ważnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2030 jest określenie katalogu konkretnych działań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracam się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoją opinią i propozycjami co do wyznaczonego obszaru.

Liczę na Państwa zaangażowanie i zachęcam do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2021-2030.

Tomasz H. Kandziora
Wójt Gminy Reńska Wieś

Rewitalizacja to nie remont! To przywracanie do życia.
To szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Ankieta służąca zgłaszaniu propozycji działań dostępna jest TUTAJ.

from to
Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content