Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Reńska Wieś

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Reńska Wieś

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.09.2021 r. do dnia 17.10.2021 r., na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Reńska Wieś nr 99/2021 z dni 17.09.2021 r., przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Reńska Wieś (wraz załącznikami). Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

– zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi (ul.Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś) lub na stronie www.renskawies.pl, oraz złożenie go w siedzibie Urzędu Gminy, lub wysłanie na adres email: ug@renskawies.pl

– spotkanie dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dnia 04.10.2021 r. godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Reńskiej Wsi, ul. Reński Koniec 2.

– przez elektroniczny formularz ankiety dostępny TUTAJ.

Załączniki:

Załączniki do uchwały (mapy):

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content