Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2021″

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021″.

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju.
Niezwykle cenna jest zdrowa rywalizacja sołectw i ich liderów, a ta trwa już 24 lata. Patrząc wstecz na uczestników konkursu śmiało można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów i śmiałego patrzenia w przyszłość.

Zarząd Województwa Opolskiego, doceniając starania sołtysów i liderów wiejskich, zaplanował w tym roku nagrody dla każdego uczestnika konkursu.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 czerwca br.

Szczegóły oraz załączniki do pobrania TUTAJ: https://odnowawsi.opolskie.pl/konkurs-piekna-wies-opolska-2021

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content