NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji ?

Z początkiem roku 2021, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.)
w Powiecie Kędzierzyńsko – Kozielskim uruchomione zostały :
3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ze specjalizacją mediacji.

Adwokaci, radcy prawni, doradcy obywatelscy i mediatorzy
wskazują mieszkańcom Powiatu,
jak rozwiązać ich problemy z różnych dziedzin życia.

Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania punktów można uzyskać:
– pod nr telefonu 77 40 52 750 (zapisy w dniach poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00);
– online: https://np.ms.gov.pl/
– emailem: npp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Aktualne informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/10880/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html

Więcej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej do pobrania PONIŻEJ:

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content