Konkurs OSP Mechnica-Kamionka

Ochotnicza Straż Pożarna Mechnica-Kamionka przy współpracy z Urzędem Gminy Reńska Wieś i Młodzieżową Radą Gminy Reńska-Wieś zapraszają dzieci i młodzież w wielu 7-19 lat do udziału w konkursie o tematyce związanej z bezpieczeństwem.

Intencją organizatorów Konkursu jest rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz umiejętności przekazu treści przy pomocy techniki fotograficznej i filmowej, a jednocześnie popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu oraz gospodarstwie.

Konkurs odbywa się z podziałem na 3 grupy wiekowe oraz z odpowiadającym tym grupom zróżnicowaniem przedmiotu prac konkursowych t.j:
dla uczniów klas 1-4 szkół podstawowych konkurs organizowany jest pod hasłem „Zagrożenia w domu”, zaś przedmiotem konkursu jest praca plastyczna.
Praca powinna dotyczyć konkretnych sytuacji życia codziennego w domu, w których wystąpić może zagrożenie pożarem lub właściwego postępowania w przypadku pożaru; praca wykonana w formie rysunku w formacie A3 (297 mm x 420 mm).

dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych konkurs organizowany jest pod hasłem „Wiem jak użyć – apteczka pierwszej pomocy”, zaś przedmiotem konkursu jest praca fotograficzna.
Praca musi składać się z jednej fotografii, na której zaprezentowane zostanie prawidłowe użycie apteczki pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. Fotografia nie może przekraczać formatu A4 (bez oprawy).

dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs jest organizowany pod hasłem „Jakie zagrożenia niosą ze sobą żniwa?”, zaś jego przedmiotem jest filmik edukacyjny.
Materiał filmowy może być nagrany kamerą, w tym kamerą telefonu komórkowego lub smartfonu. W filmie konkursowym nie mogą występować bohaterowie stworzeni przez innych autorów, występujący wcześniej w jakichkolwiek nagraniach filmowych, telewizyjnych lub publikowanych w internecie lub innych dziełach.

Szczegóły konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje znajdziecie w regulaminie konkursu, który można pobrać pod tym linkiem:https://drive.google.com/…/1uzVUHpw4N…

W imieniu organizatorów i partnerów zachęcamy do udziału!

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content