CZYSTY REGION – zmiany w regulaminie

W dniu 3 marca 2021 r. wchodzi w życie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Najważniejsze zmiany:

– dla nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu: możliwość gromadzenia odpadów w workach o pojemności do 60 l. (dla produkujących niewielkie ilości odpadów komunalnych), możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów – szczegóły w załączeniu;

– dla mieszkańców: zniesienie limitów przyjmowania odpadów niebezpiecznych (w tym także lekarstw) na PSZOK / MPSZOK.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content