Krótko po sesji…

Wczoraj, tj. 24.02.2021 r., odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Reńska Wieś, która miała formę „hybrydową” (większość radnych uczestniczyła on-line). Radni zapoznali się z tematyką Narodowego Spisu Powszechnego, którą przedstawiły radzie pracownice Głównego Urzędu Statystycznego. Radni zapoznali się też ze sprawozdaniem z realizacji gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Podjęto też szereg uchwał, w tym m.in.:

  • zwalniającą przedsiębiorców z części tzw. „korkowego”, czyli opłaty za sprzedaż alkoholu (dotyczy to punktów gastronomicznych i barów). Jest to już kolejne działanie rady (ostatnio umorzono I ratę podatku od nieruchomości) pomagające przedsiębiorcom z zamkniętych z powodu COVID-19 branż;
  • o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Dębowa i nieobjętych dotychczas MPZP części sołectw do linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Nysa;
  • wyrażającą intencję zawarcia porozumienia z Powiatem ws. organizacji transportu publicznego na kolejne lata;
  • nadającą nazwę jednej z ulic w Reńskiej Wsi (ul. Transportowa);
  • zmieniającą budżet i Wieloletnią Perspektywę Finansową.

Porządek obrad z wynikami głosowania dostępny jest TUTAJ.

Zapis transmisji dostępny jest TUTAJ.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content