Gmina Reńska Wieś – Tu się opłaca!

Herb Reńska Wieś

Jak co roku o tej porze, apelujemy do naszych mieszkańców, by w swoim rocznym rozliczeniu PIT wskazywać jako miejsce zamieszkania Gminę Reńska Wieś. Oceniamy, że ok. 200-300 osób zamieszkałych w naszej gminie nie zameldowało się u nas i być może w zeznaniu podatkowych wciąż wpisują, z przyzwyczajenia, jako miejsce zamieszkania swój dawny adres. Wtedy podatki trafiają nie do tej gminy, gdzie realnie się mieszka.
Pamiętaj – z każdego 1000 zł zapłaconego podatku 370 zł może trafić do gminy w której mieszkasz.
A co gmina Reńska Wieś robi z wpływami budżetowymi?

  • Ok. 25% wydatków to inwestycje – w tym roku m.in. liczne inwestycje drogowe, powstanie przedszkola i klubu malucha w Mechnicy, rewitalizację dworca i powstanie klubu malucha w Reńskiej Wsi, powstanie przedszkola w Większycach.
  • Ok. 35% wydatków to zadania oświatowe – funkcjonowanie szkół i przedszkoli w gminie.
  • Ok. 20% wydatków to różne świadczenia rodzinne.
  • Ok. 4% to pomoc społeczna.
  • Ok. 3% to kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna.

Również zameldowanie się w gminie przekłada się na zwiększenie dochodów gminy z subwencji otrzymywanej z budżetu państwa. Im nas więcej, tym większa subwencja.

Zamelduj się w gminie Reńska Wieś i wskaż ją w zeznaniu podatkowym, jako miejsce swego zamieszkania!
Gmina Reńska Wieś – Tu się opłaca!


Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content