II Przetarg – wyposażenie warsztatów szkolnych ZS Komorno

Dyrektor Zespołu Szkół w Komornie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż wyposażenia warsztatów szkolnych: maszyn i urządzeń stanowiących majątek Zespołu Szkół w Komornie.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi ul. Pawłowicka 1.
Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2021 o godz. 1400
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 4823151 lub 607 274 807

ical Google outlook Aktualności Kalendarz Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content