Terminy przekazywania PIT za 2020 r.

W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2020 r. organy rentowe są obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru (tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz właściwym urzędom skarbowym.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content