Fundusz sołecki 2021

Znane są już kwoty Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw w 2021 r. Ogólnie kwota wzrosła o ponad 51.000 zł
Zadania realizowane w ramach FS muszą spełniać 3 podstawowe warunki:
✅muszą być zadaniami własnymi gminy,
✅muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców,
✅muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
❗️Warto też pamiętać o tym, że jeśli mają to być zadania inwestycyjne, to muszą być realizowane na mieniu gminy.
Co teraz?
➡️Teraz jest czas na gromadzenie i weryfikowanie propozycji zadań, które mają być poddane głosowaniu podczas zebrania wiejskiego.
➡️Jeśli mieszkańcy mają jakieś pomysły, warto zgłosić je już teraz sołtysowi by rozważył włączenie ich do wniosku, który przygotowuje na zebranie wiejskie. Bo to ostatecznie zebranie zadecyduje o zatwierdzeniu wniosku z zadaniami zaproponowanymi przez sołtysa i radę sołecką.
➡️Swoje własne wnioski zadań może przedstawić do głosowania na zebraniu również grupa 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
☝️ Warto pamiętać, że w takim wniosku należy wskazać nazwę zadania, wraz z uzasadnieniem, oraz podać przewidywany i realny kosztorys.
❗️ Zebrania wiejskie muszą się odbyć do końca września br.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content