Otwieramy niektóre obiekty sportowe

W związku z wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z dniem 4.05.2020r. otwarte zostaną niektóre otwarte obiekty sportowe w gminie.

Nadal zamknięte są place zabaw, siłownie zewnętrzne i Otwarte Stefy Aktywności.

Boiska sportowe zostają otwarte na następujących warunkach:

– Z boiska może korzystać jednocześnie maksymalnie 6 osób + 1 trener (w przypadku zajęć zorganizowanych).

–  Nie ma ograniczeń wiekowych jeśli chodzi o korzystanie z obiektów, należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej. Osoba taka jeśli chce przebywać na boisku w trakcie korzystania z niego przez dziecko, będzie wliczana do limitu 6 osób korzystających.  Jeśli będzie sprawować opiekę spoza boiska (będzie znajdować się za ogrodzeniem boiska) nie będzie wliczana do limitu 6 osób korzystających.

– Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, i po wyjściu, natomiast przebywając na samym boisku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

– Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

– Osoba zarządzająca danym obiektem ma obowiązek weryfikacji liczby uczestników, a osoby korzystające mają obowiązek zgłoszenia do zarządzającego obiektem wejścia na obiekt.

·  Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC, jeśli obiekt posiada).

·  Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających boisko.

·  Korzystać można wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego (piłki, etc.).
W celu minimalizacji zagrożenia zakażeniem zarządzający obiektami nie będą udostępniać sprzętu.

– Po opuszczeniu boiska przez grupę korzystających może być konieczne przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń (np. bramek, klamek), co będzie skutkowało 15 minutową przerwą w korzystaniu.

– Obiekty udostępniane będą wyłącznie w określonych dniach i godzinach:

  • Stadion Reńska Wieś od pon. do pt. od 12:oo do 20:oo
                                          w sobotę i niedzielę od 12:oo do 18:oo
  • Boisko przy SSP Mechnica – od pon. do pt. od 10:oo do 18:oo
  • Boisko przy ZSP Pokrzywnica  – od pon. do pt. od 10:oo do 17:oo
  • Boisko przy ZSP Większyce  – od pon. do pt. od 08:oo do 18:oo
  • Boisko przy ZSP Większyce – oddział w Poborszowie – j.w.
  • Boisko przy ZSP Długomiłowice  – od pon. do pt. od 9:oo do 17:oo

– Boiska trawiaste użytkowane przez kluby sportowe (Gierałtowice, Większyce, Mechnica, Łężce, Pokrzywnica) udostępnione będą na podstawie  indywidualnych decyzji klubów,
z zachowaniem zasad wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nadzór nad realizacją ww. zasad prowadzi:

– na stadionie w Reńskiej Wsi – animator sportu Benjamin Wilczek lub inna osoba wskazana przez Wójta Gminy,

– na boiskach przyszkolnych w Pokrzywnicy, Długomiłowicach, Większycach, Poborszowie i Mechnicy – personel wyznaczony przez dyrektorów szkół,

– na boiskach trawiastych użytkowanych przez kluby sportowe (Gierałtowice, Większyce, Mechnica, Łężce, Pokrzywnica), w przypadku ich udostępnienia, osoby wskazane przez władze tych klubów.

Obecna sytuacja jest trudna zarówno dla mieszkańców, jak i dla władz gminy czy zarządzających obiektami, dlatego prosimy o:

– stosowanie się do wyżej wymienionych zasad, szczególnie dotyczących ilości osób i zasad bezpieczeństwa,

–  stosowanie się do poleceń osób wyznaczonych do nadzoru nad obiektami sportowymi,

–  niepozostawiania na obiektach śmieci (butelki po napojach, opakowania po jedzeniu, etc.), które są dodatkowym czynnikiem zagrożenia zakażeniem.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content