Środki zewnętrzne pozyskane w 2019 roku

W roku 2019 gmina Reńska Wieś pozyskała następujące środki zewnętrzne:

• dodatkowe 2.000.000 zł środków unijnych (RPO WO) na ścieżkę pieszo-rowerową.
• 120.998,67 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Lipowej w Większycach.
• 150.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na stworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności (Reńska Wieś, Długomiłowice, Pokrzywnica).
• 242.250 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na wykonanie drogi transportu rolnego w Łężcach.
• 22.986,65 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Reńskiej Wsi.
• 27.562,50 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dożywianie dzieci i osób dorosłych z programu „Posiłek w szkole i w domu”.
• 8.187,25 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
• 66.450 zł na kursy komputerowe dla mieszkańców i zakup laptopów z programu „Polska Cyfrowa”.
• 22.175 Euro na spotkanie gmin partnerskich w ramach programu „Europa dla obywateli”.
• 14.126,40 Euro na polsko-czeski projekt partnerski „Artystycznie przez granice – z muzyka i kulturą na polsko-czeskim pograniczu“.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content