Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II BIEG HERBOWY DLA MIŁOSZKA (pobierz)

VI CROSS TRIATHLON KOZIOŁKA (pobierz)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content