Wspólne posiedzenie Komisji Stałych

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia;
2. Omówienie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
3. Omówienie planów pracy Komisji na 2020 rok:
a) Finansowo-Gospodarczej
b) Społeczno-Oświatowej
c) Skarg, Wniosków i Petycji
4. Omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy;
5. Sprawy bieżące;
6. Zakończenie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/985d015d-3548-4


Kalendarz

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content