ZAPYTANIE OFERTOWE- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS.250.1.2020
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Pobierz:

Zapytanie ofertowe (pdf)

Załącznik Nr 1 do oferty – Formularz oferty (pdf)

Załącznik Nr 2 do oferty – Formularze oświadczeń (pdf)

Załącznik Nr 3 do oferty –wykaz osób (pdf)

Załącznik Nr 4 do oferty – oświadczenie (pdf)

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content