Jubileusz „Złotych Godów”

50 lat, czyli około: 2608 tygodni, 18262 dni lub 438290 godziny. Mniej więcej tyle czasu spędzili ze sobą w zawartym przed 50 laty związku małżeńskim.

Jubileusz „Złotych Godów” 🥂 obchodziło 6 par z terenu naszej gminy które związek małżeński zawarły w 1969 roku . Medale i gratulacje w imieniu Prezydenta RP złożył na ręce jubilatów Wójt Tomasz Kandziora

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content