NOWE HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 01 LIPCA 2019

UWAGA!!
POPIÓŁ odbierany jest jedynie po pisemnym zgłoszeniu (druki do pobrania w siedzibie Urzędu, Związku oraz ze strony www.czystyregion.pl) z szarego lub metalowego pojemnika zakupionego przez właściciela nieruchomości, opatrzonego naklejką wydaną po zgłoszeniu.
Od 1.10.2019 popiół podlega selektywnej zbiórce i nie można go umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane lub bio.

Harmonogramy dostepne są również na stronie Czystego  Regionu:  http://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content