Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030

W dniach 20.06 – 20.07.2022 r. toczyć się będą konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. spaceru studyjnego po obszarze rewitalizacji; spacer studyjny odbędzie się:

– w Reńskiej Wsi o godzinie 14:00 na ul. Kolejowej 2 (dawny dworzec) w dniu 11.07.2022 r.

– w Długomiłowicach o godzinie 15:30 na ul. Dworcowej 32 (dawny dworzec) w dniu 11.07.2022 r.

– w Naczysławkach o godzinie 14:00 na ul. Lipowej 3 (koło parku) w dniu 12.07.2022 r.

– w Dębowej o godzinie 15:30 na ul. Główna (koło parku linowego) w dniu 12.07.2022 r.

2. spotkania konsultacyjnego podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030, podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 14.07.2022 r. na godzinę 16:00 w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś;

3. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy który należy przesłać na adres ug@renskawies.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Reńska Wieś.

4. zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi www.renskawies.pl – link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/formularz_konsult_renska_wies

Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.renskawies.pl i na stronie Internetowej Gminy Reńska Wieś www.renskawies.pl;
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, w godzinach pracy urzędu;

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres: ug@renskawies.pl
  • w formie ankiety elektronicznej dostępnej TUTAJ.
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś,
  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś,
    w godzinach pracy urzędu,
  • podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 14.07.2022 r.

Zapraszamy do konsultacji.

from to
ical Google outlook Aktualności Komunikaty

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content