Likwidujemy azbest

Informujemy, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdoarki Wodnej w Opolu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2021″, i dotyczące demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie Gminy Reńska Wieś. Całkowita wartość zadania wyniosła 23.284 zł z czego:

Unieszkodliwiono 27,08 Mg materiałów azbestowych z 17 nieruchomości.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content