KRUS – ubezpieczenie społeczne rolników i 14 emerytura

KRUS

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2021r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2021r. została ogłoszona wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników z IV kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie (tzn. stanowi 1/3 pełnej składki)

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolnika, małżonka i domownika w IV kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł .

14 emerytura w KRUS wysokość i wypłata

W 2021 roku Kasa wypłaci czternastą emeryturę dla osób uprawnionych.

Emeryci w tym roku dostaną dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymają tzw. czternastą emeryturę rolniczą.

W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu bez konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury (wypłata w kwietniu) również 14 będzie wypłacona każdemu automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS.

Czternastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy o dodatek mieszkaniowy. Podając dochód przypadający na członka rodziny, mamy prawo jej nie uwzględniać. Czternasta emerytura nie będzie też podlegać zajęciom komorniczym.

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content