Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – ANKIETA dla mieszkańców

Od  4 października 2021 roku do 31 października 2021 roku, na terenie Gminy Reńska Wieś realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ANONIMOWEJ ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.


Dorośli Mieszkańcy Gminy: https://renskawies.webankieta.pl/

Gminy partnerskie

herb herb herb herb herb herb herb
Skip to content